Top

Moja maszyna rozdziera lub przeciąga mój materiał