Top

När jag trycker ner handtaget på Cricut Autopress gör det ett mekaniskt ljud. Är det normalt?